Emoji Puzzle!

Emoji Puzzle!

v2.9997 by Supersonic Studios LTD

Kết nối các cặp phù hợp trong trò chơi giải đố này để hoàn thành bài kiểm tra

Android Android 5.0Puzzle
4.0 ( 588 ratings )
Price: $0
Name Emoji Puzzle!
Publisher Supersonic Studios LTD
Genre Puzzle
Size 48.53 MB
Version 2.9997
Update 31 thg 10, 2022
MOD No Ads, Free Hints
Emoji Puzzle! is the most famous version in the Emoji Puzzle! series of publisher Supersonic Studios LTD
Mod Version 2.9997
Total installs 100,000,000+
Report Report Apps
Download

Trò chơi giải đố độc đáo mới với Emoji!

Một trò chơi trí tưởng tượng mới, trong đó bạn cần kết nối các cặp cảm xúc bằng các liên tưởng. Suy nghĩ và tìm ý tưởng của mỗi câu đố. Chỉ cần chạm lần lượt vào các phần tử từ các cột khác nhau để kết nối chúng bằng một đường thẳng. Hoặc kéo để vẽ một đường và kết nối các phần tử từ các cột khác nhau. Nếu bạn kết nối đúng tất cả các yếu tố, bạn vượt qua cấp độ. Khó hơn bạn nghĩ!

Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
Emoji Puzzle! 2.9997 (No Ads, Free Hints)

No votes so far! Be the first to rate this post.Download (48.53 MB)

You are now ready to download Emoji Puzzle! for free. Here are some notes:

  • Please check our installation guide.
  • To check the CPU and GPU of Android device, please use CPU-Z app

More from Supersonic Studios LTD

Recommended for You

You may also like

Comments

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

    Ads Blocker Detected!!!

    We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.